Inloggen

Passende bekostiging NZa ondersteunt het Verkennend gesprek

Bron: NZa • woensdag 15 mei 2024 12:00
Het toegankelijk en betaalbaar houden van de zorg is een grote uitdaging. Het is belangrijk dat mensen passende zorg krijgen; snel goede zorg op de juiste plek. Het Verkennend gesprek geeft daar invulling aan doordat zorgprofessionals samen met mensen met psychische klachten bepalen of zij geestelijke gezondheidszorg (ggz) of ondersteuning uit het sociaal domein nodig hebben. Ook kan het bijdragen aan het terugdringen van de wachttijden in de ggz. Na veelbelovende ervaringen met het Verkennend gesprek in verschillende regio’s adviseert de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) een landelijke bekostiging in de vorm van een experiment met een vrij tarief. Tijdens het experiment wordt de bekostiging geëvalueerd en verder ontwikkeld.
www.nza.nl/...sende-bekostiging-nza-ondersteunt-het-verkennend-gesprek