Inloggen

Publieksversie NZa jaarverslag 2023: Krachten bundelen in het zorgveld

Bron: NZa • donderdag 16 mei 2024 9:40
Alle partijen in de zorg moeten veranderen om de zorg in de toekomst toegankelijk en betaalbaar te houden. Dat geldt ook voor de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa). In 2023 pakten we deze rol op vanuit onze drie kerntaken: regulering, toezicht en advisering – en in nauwe samenwerking met het zorgveld en de overheid. De vandaag verschenen publieksversie van ons jaarverslag beschrijft welke impact we hiermee gemaakt hebben in 2023. Met onze inzet droegen we bijvoorbeeld sterk bij aan de uitvoering van het Integraal Zorgakkoord (IZA), het Gezond en Actief Leven Akkoord (GALA) en het programma Wonen, Ondersteuning en Zorg voor Ouderen (WOZO). Stuk voor stuk nieuwe zorgovereenkomsten die zich richten op de transformatie. En waaraan alle zorgpartijen hebben samengewerkt – ook wijzelf.
www.nza.nl/...e-nza-jaarverslag-2023-krachten-bundelen-in-het-zorgveld