Inloggen

Regionale verschillen in copd-zorg bij longaanvallen in kaart gebracht door NZa en LAN

Bron: NZa • maandag 5 februari 2024 12:04
In Nederland zijn grote regionale verschillen in de zorg voor copd-patiënten bij longaanvallen. Zo is de kans dat je als copd-patiënt met een longaanval voor een opname in het ziekenhuis belandt, in sommige regio’s 2,5 keer groter dan in andere regio’s. Dat blijkt uit de analyse die de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) en Long Alliantie Nederland (LAN) samen uitvoerden. Het aantal mensen met copd is de afgelopen jaren toegenomen. Het aantal is afhankelijk van de bron maar verschilt tussen 600.000 en 800.000. Het aantal ziekenhuisopnames blijft met 26.000 per jaar stabiel. Het aantal dagen dat een patiënt per jaar opgenomen wordt in het ziekenhuis verschilt sterk per regio: van gemiddeld 6 tot 19 dagen per jaar per patiënt. Tenslotte blijkt uit de analyse dat de gemiddelde kosten per copd-patiënt in sommige regio’s 4 keer hoger zijn dan ergens anders. Voor de beweging naar passende zorg is het belangrijk dat er inzicht is in regionale verschillen. Deze analyse geeft die inzichten. De NZa en de LAN hopen dat deze analyse (gebaseerd op declaratiedata) handvatten biedt voor het gesprek tussen betrokken zorgaanbieders, zorgverzekeraars en patiënten(vertegenwoordigers) in de verschillende regio’s zoals bedoeld in het Integraal zorgakkoord.
www.nza.nl/...zorg-bij-longaanvallen-in-kaart-gebracht-door-nza-en-lan