Inloggen

Trajectduur jeugdhulp zonder verblijf, 2022

Bron: CBS • woensdag 1 mei 2024 9:00
In de tabellenset wordt, per gemeente en jeugdregio, de gemiddelde duur van de in 2022 afgesloten trajecten jeugdhulp zonder verblijf (exclusief wijkteamhulp) uitgesplitst naar enkele achtergrondkenmerken van de jongere en diens huishouden.
www.cbs.nl/...twerk/2024/18/trajectduur-jeugdhulp-zonder-verblijf-2022