Inloggen

Vertrouwen in (her)gebruik van gezondheidsgegevens: onderzoek onthult voorwaarden en overwegingen van burgers en zorgprofessionals

Bron: Nivel • maandag 22 april 2024
Voor zowel burgers als zorgprofessionals is het van belang dat bij (her)gebruik van gezondheidsgegevens niet meer dan de relevante gegevens worden gebruikt en dat er transparantie is over het gebruik. Naast deze breed gedeelde voorwaarden worden er door burgers en zorgprofessionals specifieke voorwaarden gesteld die sterk afhankelijk zijn van de context waarin gegevens worden (her)gebruikt. Om te investeren in het vertrouwen is het van belang dat er verantwoorde keuzes worden gemaakt over (her)gebruik van gegevens waarbij het zichtbaar is dat verschillende belangen en risico’s tegen elkaar zijn afgewogen. Dit blijkt uit onderzoek van het Nivel naar wat burgers en zorgprofessionals belangrijk vinden bij (her)gebruik van gezondheidsgegevens.
www.nivel.nl/...gegevens-onderzoek-onthult-voorwaarden-en-overwegingen