Inloggen

Voeding in de Gezondheidsenquête

Bron: CBS • maandag 19 februari 2024 11:30
In de Gezondheidsenquête worden sinds 2014 vragen over voeding gesteld. In de jaren 2014 tot en met 2022 waren acht vragen in de enquête opgenomen om de consumptie van groente, fruit en vis te monitoren. Vanaf 2023 is het aantal voedingsonderwerpen uitgebreid, omdat voeding een belangrijk leefstijlaspect is, waarover het CBS een completer beeld wil kunnen geven.
www.cbs.nl/nl-nl/achtergrond/2024/08/voeding-in-de-gezondheidsenquete