Inloggen

ZIKOS-afdelingen in Harreveld en Zetten onder verscherpt toezicht

Bron: IGJ • donderdag 18 april 2024 11:00
De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) heeft de afdelingen Zeer Intensieve Kortdurende Observatie en Stabilisatie (ZIKOS) van twee jeugdzorgaanbieders onder verscherpt toezicht gesteld. De afdelingen zijn onderdeel van jeugdzorgaanbieders Stichting iHUB (locatie ‘t Anker, Harreveld) en Stichting Pactum (locatie Zetten). De kwaliteit van de jeugdhulp en de begeleiding op maat vertonen tekortkomingen. Beide instellingen hebben aangegeven te willen stoppen met de ZIKOS. Er verblijven nog acht jongeren op de ZIKOS-afdelingen, daarom vindt de inspectie het noodzakelijk om de voortgang van de benodigde verbeteringen bij beide afdelingen te volgen. Ook vindt de inspectie dat er passende hulp moet worden georganiseerd voor deze jongeren, in de vorm van een volledig aanbod van jeugdzorg, waaronder jeugd-ggz. Het verscherpt toezicht is voor een periode van zes maanden.
www.igj.nl/...elingen-in-harreveld-en-zetten-onder-verscherpt-toezicht