Inloggen

Geneesmiddelen bij climacterische klachten

Bron:Zorginstituut Nederland
Documentsoort:Schema, Farmacotherapeutisch Kompas
ICPC:X11
URL:www.farmacotherapeutischkompas.nl/...klachten_overzicht_indicatietekst

Overweeg, bij hinderlijke vasomotorische klachten tijdens de overgang, hormoontherapie; evalueer na drie maanden. Maak in samenspraak met de vrouw de keuze tussen oraal of transdermaal estradiol. Geef vrouwen met een uterus, naast het oestrogeen, een (oraal) progestageen: cyclisch in de perimenopauze, continu in de postmenopauze. Geef vrouwen zonder uterus alleen een oestrogeen. Overweeg bij klachten door urogenitale atrofie, behandeling met een vaginaal oestrogeen en/of een indifferent middel.