Inloggen

Ziekte van Parkinson M98

Bron:NHG
Auteur:Draijer LW, Eizenga WH, Sluiter A.
Jaartal:2011
Documentsoort:NHG-Standaard
ICPC:N87
URL:richtlijnen.nhg.org/standaarden/ziekte-van-parkinson#volledige-tekst

Deze standaard vervangt de Farmacotherapeutische richtlijn Ziekte van Parkinson uit december 2003.