Inloggen

Bekostiging van domeinoverstijgende samenwerking in de zorgverlening is nog vaak lastig

Bron: Nivel • woensdag 17 april 2024
De Nederlandse gezondheidszorg staat onder druk. Samenwerking tussen verschillende zorgdomeinen biedt een kans om zorg voor de patiënt te voorkomen, vervangen of verplaatsen (als dat passend is). Het bekostigen van zo’n samenwerking blijkt lastig te zijn binnen de huidige wettelijke kaders. Deze bemoeilijken bijvoorbeeld het overhevelen van zorg voor patiënten tussen domeinen. Desondanks vinden samenwerkende partijen elkaar door praktische oplossingen te bedenken. Dit blijkt uit onderzoek van het Nivel in het kader van ‘Juiste Zorg Op de Juiste Plek’ (JZOJP), dat is samengebracht in een kennissynthese over het huidige bekostigingssysteem en de alternatieve manieren van bekostiging die samenwerkende partijen in de zorg ondernemen.
www.nivel.nl/...tijgende-samenwerking-de-zorgverlening-nog-vaak-lastig