Inloggen

Minder administratieve lasten door nieuw experiment

Bron: NZa • donderdag 8 februari 2024 11:00
Het verminderen van administratieve lasten is een van de speerpunten van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa). Met de beleidsregel Zinnig en Simpel Verantwoorden geven we zorgaanbieders opnieuw de ruimte om te experimenteren met een andere manier van verantwoorden van de geleverde zorg in de Wet langdurige zorg. Mensen die in de zorg werken, moeten hun tijd zo veel mogelijk aan zorg kunnen besteden in plaats van aan het bijhouden van registraties en administraties. Dit experiment loopt tot en met 2028.
www.nza.nl/...2/08/minder-administratieve-lasten-door-nieuw-experiment