Inloggen

Visie eerstelijnszorg 2030 vastgesteld door veldpartijen

Bron: Ministerie van VWS • donderdag 8 februari 2024 11:40
‘De eerstelijnszorg toegankelijk houden voor de mensen die dat nodig hebben en bijdragen aan gelijke kansen op goede gezondheid voor iedereen.’ Dát is het doel van de visie eerstelijnszorg 2030 die op 29 januari werd vastgesteld. De visie is opgesteld voor en door partijen uit het veld. Met de visie nemen de veldpartijen van de eerstelijnszorg samen de verantwoordelijkheid om de toegankelijkheid en continuïteit te waarborgen. Door krachtige samenwerken wordt de organisatie van de eerstelijnszorg vernieuwd en versterkt. Zo zal ook de eerstelijnszorg in 2030 gebaseerd zijn op de principes van passende zorg, waarbij beschikbare capaciteit en middelen op de beste manier worden ingezet.
www.rijksoverheid.nl/...telijnszorg-2030-vastgesteld-door-veldpartijen