Inloggen

Nieuws | Pagina 4

Webtip: Mijn Betere Keuze

Bron: Huisarts & Wetenschap •  do 28 mrt 2024 9:30

Lees artikel

Gezamenlijke aanpak om tekorten extramurale artsen op te lossen

Bron: KNMG •  do 28 mrt 2024 8:00
Een breed samenwerkingsverband lanceert 'Actieplannen Meer Extramurale Artsen' om dreigende tekorten aan artsen buiten ziekenhuizen aan te pakken.
Lees artikel

Jaarverslag 2023: Blik naar buiten

Bron: Gezondheidsraad •  do 28 mrt 2024 7:54
Vandaag publiceert de Gezondheidsraad het Jaarverslag 2023, getiteld Blik naar buiten. Het jaarverslag biedt naast de getalsmatige verantwoording ook een inkijk in de adviezen die de...
Lees artikel

80-plus ouders en mantelzorg, 2012 en 2022

Bron: CBS •  do 28 mrt 2024
Deze tabellenset bevat informatie over het aantal personen dat een of twee ouders van 80 jaar of ouder heeft, uitgesplitst naar kenmerken van die personen en hun ouders.
Lees artikel

Bijna 1 op de 10 dochters van 80-plussers zwaar belast door mantelzorg

Bron: CBS •  do 28 mrt 2024
37 procent van de kinderen van 80-plussers gaf mantelzorg in 2022. Tien jaar eerder was dat nog 32 procent. Dochters met ouders van 80 jaar of ouder gaven vaker mantelzorg dan zonen....
Lees artikel

Wel of niet spalken bij carpaletunnelsyndroom?

Bron: Huisarts & Wetenschap •  do 28 mrt 2024
Er zijn diverse niet-operatieve opties voor de behandeling van het carpaletunnelsyndroom (CTS). In een recente cochrane­review zijn de voor- en nadelen van spalken onderzocht in...
Lees artikel

Groot tekort aan 'pufjes' voor astmapatiënten

Bron: NOS en LAN •  do 28 mrt 2024
Er is in Nederland een ernstig tekort aan salbutamol aerosol, het meest voorgeschreven 'pufje' voor mensen met astma. Het middel is sinds kort niet of nauwelijks leverbaar en er zijn...
Lees artikel

Prof. dr. Maartje Schermer benoemd tot erelid

Bron: Gezondheidsraad •  wo 27 mrt 2024 15:37
Dinsdag 26 maart hield prof. dr. Maartje Schermer vanwege haar afscheid als lid van de Gezondheidsraad een lunchlezing over ziekte als praktische begrip. Dit begrip is verre van...
Lees artikel

Bovengemiddelde Keuzegids-beoordeling voor LUMC-masters

Bron: LUMC •  wo 27 mrt 2024 8:54
Jaarlijks zet de Keuzegids masters, op basis van studentenbeoordelingen uit de Nationale Studenten Enquête (NSE), alle masteropleidingen op een rij. LUMC-masters zijn bovengemiddeld...
Lees artikel

Anatomisch Museum geopend op zaterdag 30 maart

Bron: LUMC •  wo 27 mrt 2024 8:00
Altijd al eens een kijkje willen nemen in het Anatomisch Museum van het LUMC? Grijp dan nu je kans! Het museum opent zijn deuren voor het publiek tijdens de museumweek op zaterdag 30...
Lees artikel

Anatomisch Museum geopend op zaterdag 30 maart

Bron: LUMC •  wo 27 mrt 2024 8:00
Altijd al eens een kijkje willen nemen in het Anatomisch Museum van het LUMC? Grijp dan nu je kans! Het museum opent zijn deuren voor het publiek tijdens de museumweek op zaterdag 30...
Lees artikel

Private Equity: een risico voor de huisartsenzorg?

Bron: Nivel •  wo 27 mrt 2024
Steeds vaker hoor je dat huisartsenpraktijken onderdeel worden van een commerciële keten. Daarbij valt vaak in één moeite door de term Private Equity. Is dit terecht? En wat is dit dan...
Lees artikel

NIVEL-onderzoek naar windturbines blijkt windei

Bron: OverNu •  wo 27 mrt 2024
Volgens de overheid, de meeste politieke partijen en diverse maatschappelijke organisaties heeft windenergie alleen maar voordelen en kloppen de verontrustende berichten over...
Lees artikel

Persbericht bij het advies COVID-19-vaccinatie in 2024

Bron: Gezondheidsraad •  wo 27 mrt 2024
In 2023 adviseerde de Gezondheidsraad om een jaarlijks vaccinatieprogramma tegen COVID-19 op te zetten. Op verzoek van de minister van VWS heeft de raad beoordeeld of er voor 2024...
Lees artikel

Zwarte lijst artsen moest terecht offline, aldus het hof

Bron: Medisch Contact •  di 26 mrt 2024 15:42
Het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden bevestigt in hoger beroep het oordeel van de voorzieningenrechter. Namelijk dat de beruchte website zwartelijstartsen.nl terecht offline moest.
Lees artikel

Psychofarmaca altijd geleidelijk afbouwen, maar hoe snel?

Bron: Medisch Contact •  di 26 mrt 2024 15:33
Geleidelijk afbouwen van onder meer antidepressiva, antipsychotica en benzodiazepines is belangrijk, maar in welk tempo blijft onduidelijk. Dat blijkt uit een review over dit onderwerp...
Lees artikel

Herziening behandelrichtlijn waterpokken

Bron: NHG •  di 26 mrt 2024 13:30
De behandelrichtlijn waterpokken is herzien. Lees de belangrijkste aandachtspunten en de nieuwe NHG-producten die hiervoor ontwikkeld zijn.
Lees artikel

Anouk Mateijsen nieuwe directeur Toezicht Nederlandse Zorgautoriteit

Bron: NZa •  di 26 mrt 2024 10:25
Vanaf 1 april is Anouk Mateijsen de nieuwe directeur Toezicht van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa). Zij volgt Karina Raaijmakers op die vanaf die datum lid wordt van de Raad van...
Lees artikel

‘Wat doet opa nou?’

Bron: Huisarts & Wetenschap •  di 26 mrt 2024 9:30

Lees artikel

Verder werken aan invoering cliëntprofielen en nieuwe bekostiging wijkverpleging is noodzakelijk

Bron: NZa •  di 26 mrt 2024 9:19
Die oproep doen convenantspartijen Beroepsvereniging V&VN, Patiëntenfederatie Nederland, brancheverenigingen ActiZ en Zorgthuisnl, Zorgverzekeraars Nederland en de Nederlandse...
Lees artikel

Zwaartekracht-subsidies voor 'hersenatlas' en 'het lot van eiwitten'

Bron: LUMC •  di 26 mrt 2024 9:07
In het kader van het Zwaartekracht-programma financiert het ministerie van OCW onderzoek dat behoort tot de wereldtop. Het LUMC is betrokken bij twee projecten die een...
Lees artikel

Doorbraak openbare jaarverantwoordingsplicht

Bron: LHV •  di 26 mrt 2024 4:55
Dankzij twee amendementen van Groenlinks/PvdA wordt de verplichting tot het aanleveren van een openbare jaarverantwoording naar verwachting voor een substantieel deel van de...
Lees artikel

Ontwikkelingen valrisicobeoordeling

Bron: LHV •  di 26 mrt 2024 4:47
Onlangs heeft het Zorginstituut (ZIN) aangegeven dat afnemen van de valrisicobeoordeling alleen verzekerde zorg is als er ook een inhoudelijke interpretatie van de uitkomsten en zo...
Lees artikel

Uitvraag KIF start op 2 april

Bron: LHV •  di 26 mrt 2024 2:31
De jaarlijkse uitvraag van de Kwaliteitsindicatoren Farmacie (KIF) vindt plaats van dinsdag 2 april tot en met dinsdag 21 mei 2024. Alle apotheekhoudende huisartsenpraktijk worden...
Lees artikel

30,6 duizend dakloze mensen in Nederland

Bron: CBS •  di 26 mrt 2024
Op 1 januari 2023 waren er naar schatting 30,6 duizend dakloze mensen. Een jaar eerder waren dit er nog ongeveer 26,6 duizend. Dat betekent dat de eerdere afname van het aantal dakloze...
Lees artikel

Ook valproaatgebruik vader riskant voor IQ kind

Bron: Medisch Contact •  di 26 mrt 2024
Kinderen van vaders die valproaat gebruikten tijdens de conceptie lopen mogelijk een verhoogd risico (5%) op ontwikkelingsstoornissen, ook wel neurodevelopmental disorders (NDD’s). Dat...
Lees artikel

Ook in 2024 COVID-19-vaccinatie voor 60-plussers en medische risicogroepen

Bron: Gezondheidsraad •  di 26 mrt 2024
De Gezondheidsraad adviseert om net als in 2023 in het najaar COVID-19-vaccinatie aan te bieden aan 60-plussers, aan medische risicogroepen en aan medewerkers in de gezondheidszorg die...
Lees artikel

Gezamenlijke oproep kinderartsen: 'Laat je kind vaccineren'

Bron: LUMC •  ma 25 mrt 2024 13:00
Laat je kind vaccineren tegen alle ziektes die in het Rijksvaccinatieprogramma zitten. Nederlandse kinderartsen komen met deze gezamenlijke oproep. Op dit moment zien ze op de...
Lees artikel

Umc's slaan handen ineen om paraat te staan voor volgende pandemie

Bron: LUMC •  ma 25 mrt 2024 12:39
Vier universitaire medische centra, waaronder het LUMC, slaan de handen ineen om de pandemische paraatheid in Nederland te vergroten. Dat doen ze door een netwerk en infrastructuur op...
Lees artikel

Umc's slaan handen ineen om pandemische paraatheid te vergroten

Bron: LUMC •  ma 25 mrt 2024 12:39
Vier universitaire medische centra, waaronder het LUMC, slaan de handen ineen om de pandemische paraatheid in Nederland te vergroten. Dat doen ze door een netwerk en infrastructuur op...
Lees artikel

Teratogeniteit van anti-epileptica

Bron: Huisarts & Wetenschap •  ma 25 mrt 2024 9:30

Lees artikel

Werkzaamheden parkeergarage Westzeedijk

Bron: Erasmus MC •  ma 25 mrt 2024
Dinsdag 2 april tot en met vrijdag 21 juli worden er werkzaamheden verricht aan het parkeerdek in de parkeergarage Westzeedijk, richting ingang Ad, Ba, Bd, Ca, Cb en Dp. Het parkeerdek...
Lees artikel

Platform met medicijndoseringen op maat voor zwangere vrouwen

Bron: Radboudumc •  ma 25 mrt 2024
Lancering platform door Radboudumc, Moeders van Morgen Lareb en Maastricht UMC+. Het Radboudumc, Moeders van Morgen Lareb en Maastricht UMC+ starten gezamenlijk een platform met...
Lees artikel

Ook in 2021 is er ruimte voor verbetering in voorschrijven aan mensen in de laatste levensfase

Bron: Nivel •  ma 25 mrt 2024
Ook in 2021 is er ruimte voor verbetering in het voorschrijven van medicatie aan mensen in de laatste levensfase. Zorgprofessionals en beleidsmakers hebben een groeiende focus op het...
Lees artikel

Kinderartsen: Laat je kind vaccineren

Bron: Erasmus MC •  ma 25 mrt 2024
Laat je kind vaccineren tegen alle ziektes die in het Rijksvaccinatieprogramma zitten. Nederlandse kinderartsen komen met deze gezamenlijke oproep. Op dit moment zien ze op de...
Lees artikel

Per 1 augustus PrEP-medicatie weer via openbare apotheek verstrekt

Bron: Zorgkrant •  zo 24 mrt 2024 10:42
In de nieuwe situatie schrijft de arts bij de GGD een recept uit, waarmee de PrEP-gebruiker de medicatie kan halen bij een apotheek naar keuze
Lees artikel

Lengte van een gen bepaalt veroudering

Bron: Zorgkrant •  zo 24 mrt 2024 9:03
Veel onderzoek heeft zich gericht op specifieke genen die veroudering kunnen versnellen of vertragen, maar dergelijke ‘verouderingsgenen’ zijn nooit gevonden
Lees artikel

Betere ondersteuning voor intensieve mantelzorger nodig

Bron: Zorgkrant •  zo 24 mrt 2024 8:38
Ook werkgevers, zorgaanbieders en zorgverzekeraars hebben een belangrijke taak in de ondersteuning van deze groep mantelzorgers
Lees artikel

Tijdens overstapseizoen moet er door nieuwe regels meer duidelijkheid komen

Bron: Zorgkrant •  zo 24 mrt 2024 8:23
Verzekerden weten niet goed genoeg of er een contract zal zijn tussen zorgverzekeraars en zorgaanbieders
Lees artikel

Door logistieke noodzaak vaker een niet-preferent geneesmiddel verstrekt

Bron: Zorgkrant •  za 23 mrt 2024 6:26
In het preferentiebeleid dat verzekeraars voeren, wijzen zij veelal één leverancier van een werkzame stof als preferente leverancier aan
Lees artikel

Brunssumse huisarts krijgt zeven jaar cel voor verkrachting bejaarde patiënten

Bron: Medisch Contact •  vr 22 mrt 2024 17:01
Het gerechtshof heeft een Brunssumse huisarts veroordeeld tot een gevangenisstraf van zeven jaar en een beroepsverbod van veertien jaar. Hij heeft vier van zijn patiënten verkracht...
Lees artikel

Klokkenluiders melden toename misstanden in de zorg

Bron: Medisch Contact •  vr 22 mrt 2024 16:45
Het Huis voor Klokkenluiders verklaarde 37 ‘vermoedens van misstanden’ gegrond in 2023. De helft hiervan kwam uit de semipublieke sector en dan met name de zorg. In eerdere jaren was...
Lees artikel

Verhoogde sterfte door tuberculose tijdens de covidpandemie

Bron: Medisch Contact •  vr 22 mrt 2024 9:45
Volgens Europese cijfers zijn tijdens de covidpandemiejaren zevenduizend mensen meer overleden door tuberculose in de Europese regio van de WHO, dan tevoren ingeschat. Dat staat in het...
Lees artikel

Gebruik deze tips voor een keuken in een zorginstelling

Bron: Zorgkrant •  vr 22 mrt 2024 9:43
De keuken is zoveel meer dan alleen een plek om te koken, vooral in een zorginstelling.
Lees artikel

LOVAH-enquête over (toekomst) huisartsenvak onder aios huisartsgeneeskunde

Bron: Huisarts & Wetenschap •  vr 22 mrt 2024 9:30

Lees artikel

Na een hersenschudding hebben jonge kinderen typische klachten

Bron: Medisch Contact •  vr 22 mrt 2024 8:15
Jonge kinderen die een hersenschudding oplopen hebben waarschijnlijk deels andere klachten en symptomen dan oudere kinderen. Dat blijkt uit onderzoek gepubliceerd in JAMA Network Open....
Lees artikel

Meer tuberculosepatiënten in Nederland in 2023 dan in 2022

Bron: RIVM - Nieuws •  vr 22 mrt 2024 8:07
In 2023 is in Nederland bij 710 mensen de ziekte tuberculose (tbc Tuberculose (Tuberculose)) vastgesteld. Dit is 12 procent meer dan in 2022, toen waren het er 634. In 2023 waren er 471...
Lees artikel

NZa: toegang tot huisartsenzorg verder onder druk

Bron: Pharmaceutisch Weekblad •  vr 22 mrt 2024 6:32
Het aantal Nederlanders dat op een wachtlijst staat voor huisartsenzorg neemt nog steeds toe. Ook staat de toegankelijkheid van zorg in veel andere sectoren onder druk, onder andere...
Lees artikel

Gegevensuitwisseling huisarts wijkverpleegkundige

Bron: NHG •  vr 22 mrt 2024 2:06
Voor het verlenen van goede zorg is het nodig dat huisarts en wijkverpleegkundige relevante (zorg)gegevens over deze patiënt kunnen uitwisselen. Deze leidraad beschrijft een kader voor...
Lees artikel

Mantelzorgers krijgen training in verpleegkundige handelingen

Bron: Erasmus MC •  vr 22 mrt 2024
Het gebeurt helaas steeds vaker: de patiënt krijgt vlak voor ontslag te horen dat thuiszorg niet direct beschikbaar is. Snel geeft een verpleegkundige uitleg mee aan de naaste. Daar sta...
Lees artikel

Nieuw middel tegen niet-alcoholische leverontsteking

Bron: Medisch Contact •  vr 22 mrt 2024
De goedkeuring onlangs door de FDA van resmetirom betekent dat er een betrekkelijk effectief middel beschikbaar komt voor de behandeling van niet-alcoholische leverontsteking (NASH)....
Lees artikel

Digitaal forensisch platform Hansken winnaar European Public Sector Award

Bron: NFI •  do 21 mrt 2024 20:14
Een mijlpaal voor Hansken vandaag in Maastricht: het digitaal forensische platform won de eerste prijs in de categorie ‘Digital Transformation’ bij de European Public Sector Awards...
Lees artikel

Gebitsgezondheid en contact met tandzorg, 2014-2023

Bron: CBS •  do 21 mrt 2024 17:40
Informatie over de (ervaren) gezondheid van het gebit en contacten met tandarts, mondhygiënist en orthodontist van de bevolking in particuliere huishoudens.
Lees artikel

Griepepidemie duurde negen weken en is voorbij

Bron: Pharmaceutisch Weekblad •  do 21 mrt 2024 17:16
Het aantal mensen dat met griepachtige klachten naar de huisarts ging, ligt op het basisniveau en nam vorige week verder af. Daarmee is de griepepidemie, die in de week van 15 januari...
Lees artikel

Vaccinatie? Praat over je twijfels!

Bron: IGJ •  do 21 mrt 2024 15:12
De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) vindt preventie belangrijk. Dat schrijven wij in ons meerjarenbeleidsplan ‘Toezicht op de zorg van nu en in de toekomst’. Het huidige dilemma...
Lees artikel

Meer duidelijkheid voor verzekerden tijdens overstapseizoen door nieuwe regels

Bron: NZa •  do 21 mrt 2024 15:00
De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) constateert al meerdere jaren dat verzekerden op het moment dat zij kunnen kiezen voor een zorgverzekering niet goed genoeg weten of er een contract...
Lees artikel

Wachtlijst voor huisarts en ggz groeit, voor ziekenhuis juist niet

Bron: Medisch Contact •  do 21 mrt 2024 14:51
De wachtlijsten voor huisartsen en de ggz worden langer, terwijl die in de ziekenhuizen een dalende trend laten zien. Dit blijkt uit de kwartaalcijfers van de Monitor Toegankelijkheid...
Lees artikel

Risico op huidkanker beter door AI-model te voorspellen dan door bestaande methoden

Bron: Zorgkrant •  do 21 mrt 2024 13:36
Het bijzondere aan het AI-model is dat het risicofactoren voor huidkanker kan aanwijzen die voor een menselijk oog onzichtbaar zijn
Lees artikel

Groeiende wachtlijsten voor huisartsen: 'Toegang tot zorg niet verbeterd'

Bron: NU.nl •  do 21 mrt 2024 13:22
Het aantal mensen dat op de wachtlijst staat voor een nieuwe huisarts is eind vorig jaar opnieuw gegroeid. Daarmee komt de toegankelijkheid van de zorg verder onder druk te staan.
Lees artikel

Huisartsen, medisch specialisten en patiënten bundelen krachten in Thuisarts.nl

Bron: NHG •  do 21 mrt 2024 12:53
Thuisarts.nl biedt alle Nederlanders betrouwbare informatie over ziekte en gezondheid. Door de intensievere samenwerking die het Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG), de Federatie...
Lees artikel

Druk op toegang huisartsenzorg neemt toe

Bron: Zorgkrant •  do 21 mrt 2024 11:43
De NZa constateert in de Monitor dat de toegankelijkheid van zorg in veel sectoren nog steeds onder druk staat
Lees artikel

Toegang tot huisartsenzorg verder onder druk

Bron: NZa •  do 21 mrt 2024 10:05
De wachtlijsten in de huisartsenzorg nemen nog steeds toe. Ook in het vierde kwartaal van 2023 staan er veel mensen op een wachtlijst bij hun zorgverzekeraar omdat zij zich niet konden...
Lees artikel

Doe de Integriteitsscan

Bron: NHG •  do 21 mrt 2024 10:03
In de Integriteitsscan kijk je naar de nauwkeurigheid, volledigheid en consistentie van de dossiervorming.
Lees artikel

Cognitieve gedragstherapie vermindert valangst iets

Bron: Huisarts & Wetenschap •  do 21 mrt 2024 9:30

Lees artikel

Overleg nieuwe cao voor apothekers is vastgelopen

Bron: Pharmaceutisch Weekblad •  do 21 mrt 2024 9:29
Apothekers in dienstverband hebben het overleg met de zelfstandige apotheekeigenaren over een nieuwe cao opgeschort. Volgens de werknemers blijven salaris en arbeidsvoorwaarden ver...
Lees artikel

Zorgelijke opkomst bedrijfsketens in de huisartsenzorg

Bron: LHV •  do 21 mrt 2024 6:07
De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) en de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) brachten 4 maart een rapport uit over de opkomst van bedrijfsketens in de huisartsenzorg. Deze...
Lees artikel

Uit de ledenvergadering: beweging op bekostiging

Bron: LHV •  do 21 mrt 2024 5:16
De LHV wil in het ontwerp van de toekomstige bekostiging van de huisartsenzorg inzetten op een vereenvoudiging van de bekostiging. Met als uitgangspunt dat de huisarts betaald krijgt...
Lees artikel

Werkwijze mentale Gezondheidsnetwerken gepubliceerd

Bron: LHV •  do 21 mrt 2024 3:17
Patiënten met complexe psychische of sociale problematiek moeten eerder op de juiste plek zorg krijgen. In het Integraal Zorgakkoord is afgesproken dat huisartsen, ggz en sociaal domein...
Lees artikel

Ketens in de Nederlandse huisartsenzorg: commerciële én niet-commerciële

Bron: Nivel •  do 21 mrt 2024
Steeds vaker hoor je dat huisartsenpraktijken onderdeel worden van een commerciële keten. Om hoeveel praktijken gaat dit dan? En wat kan dit betekenen voor de kwaliteit en...
Lees artikel

Butylscopolamine heeft beperkte plaats bij nierstenen

Bron: Pharmaceutisch Weekblad •  do 21 mrt 2024
Intraveneuze toediening van butylscopolamine heeft nauwelijks een meerwaarde als aanvullende pijnstiller bij niersteenkolieken. Het toevoegen dan dit middel aan NSAID’s wordt daarom...
Lees artikel

Zonder drain is een operatie van de alvleesklier gunstiger voor patiënt

Bron: Zorgkrant •  wo 20 mrt 2024 19:11
Drainloze chirurgie is niet alleen veilig, ook zijn er na de operatie minder complicaties en is de opnameduur van de patiënten korter
Lees artikel

Einde van de griepepidemie

Bron: Zorgkrant •  wo 20 mrt 2024 18:57
Hoewel we niet meer spreken van een griepepidemie, is het griepvirus niet helemaal weg
Lees artikel

1 juli 2024 gaat de nieuwe wet aanpak seksuele misdrijven gaat in

Bron: Zorgkrant •  wo 20 mrt 2024 18:38
Slachtoffers kunnen straks in meer gevallen aangifte doen van verkrachting en aanranding
Lees artikel

Vrouwen die frisdrank drinken hebben meer risico op een te hoog testosterongehalte

Bron: Zorgkrant •  wo 20 mrt 2024 14:52
Suikerhoudende frisdranken staan bekend om hun ongezonde effecten, zoals diabetes en hart- en vaatziekten
Lees artikel

Nederlandse Zorg Centrum in Rijswijk heeft geen last onder dwangsom meer

Bron: Zorgkrant •  wo 20 mrt 2024 14:16
Nederlandse Zorg Centrum heeft binnen de gestelde termijn van de last onder dwangsom alsnog bijna alle documenten aangeleverd
Lees artikel

Stichting Health Care in Rijswijk heeft geen last onder dwangsom meer

Bron: Zorgkrant •  wo 20 mrt 2024 13:52
Stichting Health Care heeft grotendeels aan de last voldaan
Lees artikel

Good for You in Rijswijk heeft geen last onder dwangsom meer

Bron: Zorgkrant •  wo 20 mrt 2024 13:44
Good for You heeft binnen de gestelde termijn van de last onder dwangsom alsnog bijna alle documenten aangeleverd
Lees artikel

Samen beslissen in de nieuwe NHG-Standaard Prostaatkanker

Bron: NHG •  wo 20 mrt 2024 13:02
De nieuwe NHG-Standaard Prostaatkanker vervangt de bijlage Prostaatkanker in de NHG-Standaard Mictieklachten bij mannen. Lees alles over deze NHG-Standaard.
Lees artikel

Noord Zorgverlening in Rijswijk heeft geen last onder dwangsom meer

Bron: Zorgkrant •  wo 20 mrt 2024 12:57
Noord Zorgverlening heeft binnen de gestelde termijn van de last onder dwangsom alsnog bijna alle documenten aangeleverd
Lees artikel

Einde last onder dwangsom voor Stichting Health Care in Rijswijk

Bron: IGJ •  wo 20 mrt 2024 12:39
De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) heeft de last onder dwangsom voor Stichting Health Care in Rijswijk beëindigd. Stichting Health Care heeft grotendeels aan de last voldaan.
Lees artikel

Einde last onder dwangsom voor Nederlandse Zorg Centrum in Rijswijk

Bron: IGJ •  wo 20 mrt 2024 12:39
De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) heeft de last onder dwangsom voor Nederlandse Zorg Centrum in Rijswijk beëindigd. Nederlandse Zorgcentrum heeft grotendeels aan de last...
Lees artikel

Einde last onder dwangsom voor Noord Zorgverlening in Rijswijk

Bron: IGJ •  wo 20 mrt 2024 12:38
De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) heeft de last onder dwangsom voor Noord Zorgverlening in Rijswijk beëindigd. Noord Zorgverlening heeft grotendeels aan de last voldaan.
Lees artikel

Einde last onder dwangsom voor Good for You in Rijswijk

Bron: IGJ •  wo 20 mrt 2024 12:38
De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) heeft de last onder dwangsom voor Good for You in Rijswijk beëindigd. Good for You heeft grotendeels aan de last voldaan.
Lees artikel

In aantal honingproducten zitten waarschijnlijk libido verhogende stoffen

Bron: Zorgkrant •  wo 20 mrt 2024 12:34
Naar aanleiding van meldingen van consumenten, de Douane en andere lidstaten startte de NVWA een onderzoek
Lees artikel

Advies dosisverhoging levothyroxine niet altijd opgevolgd

Bron: Pharmaceutisch Weekblad •  wo 20 mrt 2024 11:18
Vrouwen met hypothyreoïdie, een aandoening waarbij de schildklier te traag werkt, krijgen het advies om aan het begin van de zwangerschap de dosis levothyroxine te verhogen. In de...
Lees artikel

Nieuwe cao voor umc’s een feit, LAD niet akkoord

Bron: Medisch Contact •  wo 20 mrt 2024 10:46
De LAD ondertekende de nieuwe umc-cao niet, onder meer omdat de medisch specialisten tot op een latere leeftijd diensten moeten draaien. Toch is de nieuwe cao een feit, aangezien de...
Lees artikel

Huidig ANW-tarief voor Hidha blijft gelijk voor 2024

Bron: LHV •  wo 20 mrt 2024 10:01
De NZa heeft de ANW-tarieven 2024 geïndexeerd. Op basis hiervan zijn nu ook de nieuwe (bruto) tarieven voor huisartsen in dienst van een huisarts (Hidha) berekend. Een overzicht van de...
Lees artikel

Gezondheidsraad: ‘Neem fibromyalgie serieus’

Bron: Medisch Contact •  wo 20 mrt 2024 8:00
Fibromyalgie is een belangrijk gezondheidsprobleem dat erkenning verdient. Tot die slotsom komt de Gezondheidsraad in een advies.
Lees artikel

Ministerie van VWS en maatschappelijke organisaties roepen op: Praat vandaag over morgen

Bron: Ministerie van VWS •  wo 20 mrt 2024 7:00
"Wat vind ik belangrijk voor later?" 1 op de 2 mensen tussen de 60 en 75 jaar praat over de toekomst, blijkt uit nieuw onderzoek. Om het gesprek over later te stimuleren lanceert het...
Lees artikel

De afweer tegen kinkhoest ook versterkt door de polio-component van het DKTP-vaccin

Bron: Zorgkrant •  wo 20 mrt 2024 5:41
Omdat vaccinatie niet levenslang bescherming biedt tegen kinkhoest, zijn herhaalprikken belangrijk
Lees artikel

Doodsoorzaken, 2020 - november 2023

Bron: CBS •  wo 20 mrt 2024
Deze tabellen bevatten cijfers over doodsoorzaken van overledenen in 2020, 2021, 2022, januari 2023*,februari 2023*, maart 2023*, april 2023*, mei 2023*, juni 2023*, juli 2023*,...
Lees artikel

Griepepidemie ten einde

Bron: Nivel •  wo 20 mrt 2024
De griepepidemie, die in de week van 15 januari 2024 begon, is ten einde. In Nederland gaan weliswaar nog steeds allerlei virussen rond die luchtwegklachten kunnen geven, maar het...
Lees artikel

Polio-component van het DKTP-vaccin versterkt ook afweer tegen kinkhoest

Bron: Radboudumc •  wo 20 mrt 2024
Het geïnactiveerde poliovirus in het DKTP-vaccin beschermt niet alleen tegen polio, maar zorgt ook dat antistoffen tegen kinkhoest langer aanhouden. Dat blijkt uit onderzoek van het...
Lees artikel

Leven met fibromyalgie: 'Ik moet anderen overtuigen dat ik pijn heb'

Bron: NU.nl •  di 19 mrt 2024 18:21
De Gezondheidsraad zegt dat chronische pijn en andere klachten door fibromyalgie serieus genomen moeten worden. Veel mensen met deze aandoening ervaren onbegrip, wat grote gevolgen...
Lees artikel

‘Vaar bij gendervragen in de (top)sport niet alleen op testosteron­waarden’

Bron: Medisch Contact •  di 19 mrt 2024 16:03
De testosteronwaarde bepaalt in de topsport meestal of transgender vrouwen, personen met een intersekseconditie of met polycysteus­ovariumsyndroom (PCOS) – die soms ook verhoogde...
Lees artikel

Arts krijgt elf jaar celstraf voor poging tot moord op dochtertje

Bron: Medisch Contact •  di 19 mrt 2024 15:31
Een arts is veroordeeld tot elf jaar onvoorwaardelijke celstraf wegens poging tot moord op haar pasgeboren dochter. De rechtbank weegt in de hoogte van de strafmaat mee dat zij arts is,...
Lees artikel

Taakstraf voor masturberende arts

Bron: Medisch Contact •  di 19 mrt 2024 14:35
Een cosmetisch arts is veroordeeld tot een taakstraf van 120 uur omdat hij tijdens een videoconsult met een patiënt aan het masturberen was.
Lees artikel

‘Artsen uit curatieve zorg gemist’ bij aanpak seksueel grensoverschrijdend gedrag

Bron: Medisch Contact •  di 19 mrt 2024 14:26
Inspecteur-generaal gezondheidszorg en jeugd Marina Eckenhausen van de IGJ mist artsen uit de curatieve zorg in het debat over de aanpak van seksueel grensoverschrijdend gedrag door...
Lees artikel

RGS Jaarverslag 2023: Samen voor kwaliteit

Bron: KNMG •  di 19 mrt 2024 14:00
Het jaar 2023 stond met name in het teken van voorbereiden op uitvoering van de erkenningensystematiek in lijn met het Kaderbesluit van het CGS. In het jaarverslag leest u hoe de RGS...
Lees artikel

Jaarplan RGS 2024: Verbeteren vanuit vertrouwen

Bron: KNMG •  di 19 mrt 2024 13:57
Een van onze speerpunten voor 2024 is gericht op het voorbereiden op de systematiek rondom erkenningen van de opleidingsorganisaties en ‑professionals.
Lees artikel
Bekijk items: 301 tot 400 (3 617 totaal)