Nieuws

Is dit het Nederland waarin je wil leven?

Drie keer per week werpt columnist Sylvain Ephimenco zijn blik op de actualiteit.

Trouw - 18 mei 2019

Burgers winnen vaak van gemeente in rechtszaken over recht op Wmo-hulp

De rechter corrigeert gemeenten in 41 procent van de gevallen bij besluiten over hulp aan zieken en ouderen. Gemeenten leggen de wet soms verkeerd uit.

Trouw - 18 mei 2019

Planoloog Zef Hemel wil mét Amsterdammers een toekomst voor de hoofdstad bedenken

In gesprek met bewoners moet een toekomstvisie voor Amsterdam ontstaan. Iedereen is welkom.

Trouw - 17 mei 2019

Jan Terlouw vierde geen eindexamenfeest, maar reed door Ede in een koets

Het is een jaarlijks terugkerend fenomeen: de eindexamens die honderdduizenden jongeren moeten afleggen. Volg hier het examencircus op de voet.

Trouw - 17 mei 2019

LUMC praat Chinese delegatie bij over e-health en population health

Wat doet het Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC) op het gebied van e-health en population health en hoe zou je dat kunnen toepassen en uitbreiden in Hongkong? Om die vraag te beantwoorden bracht

LUMC - 17 mei 2019

Zelfs met een Meidenvaardag is het moeilijk om meiden bij de marine te houden

Na jaren van bezuinigingen en kaalslag moet de Nederlandse krijgsmacht weer worden opgebouwd. De werving en vooral het behouden van personeel blijkt lastig voor Defensie, enthousiasmerende spotjes en

Trouw - 17 mei 2019

Bijna alle vrouwen die zijn behandeld voor borstkanker hebben nadien gezondheidsproblemen

Bijna alle vrouwen die zijn behandeld voor niet-uitgezaaide (‘vroege’) borstkanker hebben tot vijf jaar na diagnose last van gezondheidsproblemen. Meer dan de helft van de klachten heeft b

NIVEL - 17 mei 2019

Hartstichting start landelijke bloeddruk campagne

De Hartstichting wil mensen met een hoge bloeddruk eerder opsporen om zo het groeiend aantal hart- en vaatpatiënten een halt toe te roepen. Daarom organiseert zij van 27 mei tot en met 8 juni een

NHG - 17 mei 2019

FNV-leden dreigen met acties ... tegen de FNV

Opkomen voor de werknemer is dagelijkse kost voor vakbond FNV. Maar wat als de eigen medewerkers met acties dreigen?

Trouw - 17 mei 2019

De rol van apotheker-farmacotherapeut

      De helft van alle medicatiegerelateerde opnames in het ziekenhuis zou voorkomen kunnen worden door betere farmacotherapeutische zorg. Een apotheker-farmacotherapeut die volledi

H&W - 17 mei 2019

Welkom bij ArtsenApotheker.nl

carrie

ArtsenApotheker.nl staat onder redactie van Carrie Brodie-Meijer, arts en apotheker. info@artsenapotheker.nl

Follow ArtsenApotheker.nl on Twitter

 

Onze bronnen: SFKKNMPNHG NIVELGGZ Trimbos-instituut PW LHVCollege ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG)RIVM -plaatjeRijksoverheid - VWSProeftuin Groningen NTvGIVM GeBu

Copyright © 2003-2019  | Home