Nieuws

Werken bij Picnic: ­te hoge werkdruk, onveilige omgeving en slechte beloning

Bij distributiecentra van online supermarkt Picnic is de werkomgeving ­onveilig, de werkdruk te hoog en de beloning ondermaats.

Trouw - 15 dec 2018

Ook de onderwijsinspectie was niet alert genoeg bij het VMBO Maastricht

Scholenkoepel LVO, waar ook het VMBO Maastricht onder valt, is nalatig geweest. Maar ook de inspectie treft blaam.

Trouw - 14 dec 2018

Herziene behandelrichtlijn Bursitis olecrani

De herziene NHG-Behandelrichtlijn Bursitis olecrani vervangt de Farmacotherapeutische Richtlijn (FTR) uit 2004. De informatie over prepatellaire bursitis maakt geen onderdeel meer uit van deze richtli

NHG - 14 dec 2018

Werkgroep aan de slag met lijst niet te wisselen medicijnen

In de praktijk is er regelmatig verwarring en ontevredenheid over het wisselen van medicijnen. Patiënten geven aan dat vooral frequent wisselen zorgt voor onnodige (gezondheids)klachten. Deze wee

CBG - 14 dec 2018

ZPP voor valproïnezuur en mycofenolzuur

Voor valproïnezuur en mycofenolzuur is een zwangerschapspreventieprogramma (ZPP) vastgesteld. Reden hiervoor is dat de geneesmiddelen een verhoogd risico geven op aangeboren afwijkingen. Vrouwen

KNMP - 14 dec 2018

Nieuwe Horizonscan geneesmiddelen geeft nu ook inzicht in komst biosimilars en generieke middelen

De nieuwe release van Horizonscan Geneesmiddelen bevat naast een objectief, integraal en openbaar overzicht van innovatieve geneesmiddelen die op de markt worden verwacht, nu nog veel meer relevante g

Zorginstituut Nederland - 14 dec 2018

Monitor weesgeneesmiddelen: uitgaven stijgen 45% in 5 jaar

De kosten van niet-oncologische weesgeneesmiddelen stegen sinds 2012 in 5 jaar met ruim 45% van € 178 naar € 259 miljoen per jaar. In totaal gebruikten ruim 6.500 patiënten weesgeneesmi

Zorginstituut Nederland - 14 dec 2018

Bezoek aan dienstapotheek vooral met antibioticumrecept

Ongeveer 900.000 mensen deden in de afgelopen twaalf maanden een beroep op farmaceutische zorg buiten de reguliere openingstijden van apotheken. Voor een deel gaan ze daarvoor naar specifieke dienst&n

Stichting Farmaceutische Kengetallen (SFK) - 14 dec 2018

Onderzoek naar nieuwe medicijnen voor bloedvat-lekkage

Ieder jaar komen er tienduizenden mensen bij die kampen met bloedvat-lekkage. Deze lekkage ontstaat door trauma, sepsis, kanker en acute longschade en kan oedeem en zwelling veroorzaken in het hart, d

VUmc - 14 dec 2018

Metalen implantaat maakt medicijn - Doelgerichte therapie tegen bacteriële infecties

Metalen implantaten worden veel gebruikt in de medische zorg, van hartkleppen tot traumachirurgie en van tandprotheses tot orthopedische operaties. Kunstweefsel in het lichaam geeft echter een grote k

Radboudumc - 14 dec 2018

Welkom bij ArtsenApotheker.nl

carrie

ArtsenApotheker.nl staat onder redactie van Carrie Brodie-Meijer, arts en apotheker. info@artsenapotheker.nl

Follow ArtsenApotheker.nl on Twitter

 

Onze bronnen: SFKKNMPNHG NIVELGGZ Trimbos-instituut PW LHVCollege ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG)RIVM -plaatjeRijksoverheid - VWSProeftuin Groningen NTvGIVM GeBu

Copyright © 2003-2018  | Home