Nieuws

Openbare commentaarronde voor Richtlijnen goede voeding voor mensen met hart- en vaatziekten door atherosclerose

De Gezondheidsraad geeft de gelegenheid om commentaar te leveren op de conceptversie van het advies Richtlijnen goede voeding voor mensen met hart- en vaatziekten door atherosclerose en de bijbehorend

Gezondheidsraad - 26 sep 2022

Artsen starten petitie tegen sigarettenverkoop in supermarkten

Longarts en voorzitter van de NVALT Leon van den Toorn, huisarts Shakib Sana, internist en voorzitter van de NIV Robin Peeters en longarts en voorzitter van Rookpreventie Jeugd Initiatiefnemers Wanda

Federatie Medisch Specialisten - 25 sep 2022

Geldzorgen in de spreekkamer: advieslijn voor ondernemers

Veel ondernemers kampen momenteel met problematische schulden, de Kamer van Koophandel schat het aantal op ruim 260.000. De kans is reëel dat u een ondernemer in financiële nood op het spree

LHV - 25 sep 2022

Miljoenennota: Kuipers zet in op samenwerking en preventie

Om de zorg toegankelijk en betaalbaar te houden investeert het kabinet volgend jaar in intensiever samenwerken met zorgpartijen en gemeenten. Ook moet de organisatie van de basiszorg verbeteren en is

Pharmaceutisch Weekblad (PW) - 25 sep 2022

Hoe houden we onze biologische klok gezond?

Zondagavond 25 september gaan in de omgeving van de Sterrewacht in Leiden in het kader van het bijzondere experiment Seeing Stars Leiden een uur lang alle lichten uit. Het idee hierachter is dat hoe m

LUMC - 25 sep 2022

Kabinet zet in op behoud productie medische isotopen voor patiënten in Nederland

Het kabinet heeft besloten om de komende jaren geld te reserveren voor de bouw van een nieuwe kernreactor (PALLAS) in het Noord-Hollandse Petten. De huidige reactor in Petten (Hoge Flux Reactor, HFR

Ministerie van VWS - 25 sep 2022

NZa publiceert update dbc-pakket medisch-specialistische zorg 2023

De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) heeft een update van de release voor de medisch-specialistische zorg beschikbaar gesteld. Per 1 januari 2023 voeren wij een aantal wijzigingen door die de beweging

NZA - 25 sep 2022

“Waar we met IZA nu staan, is al een enorme stap voorwaarts"

De ondertekening van het Integraal Zorgakkoord (IZA), vrijdag 16 september 2022, onderstreept dat Passende zorg en de inhoud van het IZA waarmee de benodigde transitie in gang wordt gezet, beide kunne

Zorginstituut Nederland - 25 sep 2022

Het apenpokkenvirus: vragen over vaccins en medicijnen

Het apenpokkenvirus is sinds het voorjaar van 2022 in Europa aanwezig. Tegen de zeldzame ziekte, die door het virus wordt veroorzaakt, bestaan medicijnen. Ook is er een vaccin. Een medicijn tegen apen

CBG - 25 sep 2022

‘Stel bij alle nieuwe aankopen, protocollen en behandelingen de vraag of ze wel duurzaam zijn

Interview met dr. Nicole Hunfeld, Erasmus MC. De zorgsector is verantwoordelijk voor 7 procent van de Nederlandse CO2-uitstoot. ‘Dat percentage moet echt omlaag, en dat kan alleen als iedereen m

Gezondheidsraad - 18 sep 2022

Welkom bij ArtsenApotheker.nl

carrie

ArtsenApotheker.nl staat onder redactie van Carrie Brodie-Meijer, arts en apotheker. info@artsenapotheker.nl

Follow ArtsenApotheker.nl on Twitter

 

Onze bronnen: SFKKNMPNHG NIVELGGZ Trimbos-instituut PW LHVCollege ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG)RIVM -plaatjeMinisterie VWSNTvGIVM GeBu

Copyright © 2003-2022  | Home